Anime

Under 1950-talet uppstod i Japan den speciella animerade filmgenren som kallas anime. Den kallas för anime efter det japanska ordet för filmtypen. I Japan avses dock all animerad film även utländsk.  Utanför Japan används uttrycket anime specifikt för att beteckna animerad film från Japanoch då främst i den förenklade stil som är vanlig inom manga. I väst fick animegenren genomslag under 1980-talet och i Sverige skedde det ungefär tio år senare.

Studio Ghiblis utmärker sig då de är en av giganterna på den japanska marknaden för animerade  filmer. De är mest kända för koncept som Pokémon, Digimon och Beyblade, men även för filmerna Totoro och Spirited Away och tv-serien Sailor Moon.

För den som önskar se anime finns möjligheten att göra det främst på kommersiella tv-kanaler.Anime 2

 

Olika genrer av anime
Det förekommer olika genrer inom filmtypen anime och de baseras huvudsakligen i två grupper; målgrupp och innehåll. Målgruppsgenren har motsvarigheter inom manga.

 

Målgrupper
Det finns fem målgruppsgenrer:

  • Kodomo som riktar sig till mindre barn.
  • Shōjo, den här animetypen riktar sig till unga kvinnor.
  • Josei riktar sig speciellt till kvinnor ofta med en del realistiska historier kring livet i familjen eller om unga mödrar, hemmafruar och dylikt.
  • Shōnen som innehåller action och humor. En animetyp med inriktning mot unga pojkar primärt i åldrarna 8–18 år.
  • Seinen är en genre som riktar sig till unga män, över 18 år. Den betecknar enbart ålder inte innehåll.

 

Innehållsgenrer
Anime indelas även i innehållsgenrer:

  • Science fiction och fantasy. Särskilt starkt icke-realistiska då dessa är billigare att framställa än motsvarande i spelfilmer.
  • Mecha ett ord som i Japan används för allt mekaniskt. Inom anime handlar det ofta om stora robotar, ett slags robotdräkter som människorna styr inifrån.
  • Humoristisk anime.  Här handlar det till stor del om den skruvade japanska humorn. Oftast med avkall på realismen åtminstone till delar.
  • Realistisk anime är ofta historiskt förlagda även om det även finns exempel på ickehistoriska animefilmer som har romantik eller thriller som tema.
  • Pornografisk anime (hentai). Pornografisk anime kallas för hentai. Då den här genren importerades till väst handlade det ofta om de mest våldsamma och pornografiska titlarna.

På japanska betyder ordet hentai abnormalitet, pervers eller konstig. Utanför Japan är det dock synonymt med pornografisk anime.